TOEK: Wij behartigen uw huurdersbelangen!

Huurdersvereniging TOEK verenigt, luistert en komt op voor alle Vechthorst-huurders in de gemeenten Dalfsen en Staphorst. Betaalbare woningen in een prettige leefomgeving. Hoe meer leden, hoe krachtiger onze stem. En hoe beter we weten wat u bezighoudt.

Hier kunt u op rekenen:

  • Deskundig (juridisch) advies, voor al uw huur- en leefomgevingsvragen.

  • Wij zitten aan tafel bij woningcorporatie Vechthorst en de gemeenten; voor u.

  • Luisterend oor, voor uw wensen.

  • Informatie over actuele (politieke) besluiten.

  • We maken u wegwijs op het gebied van huurtoeslag, renovatie, wijkzaken, etc.

  • Lichten u voor over wet- en regelgeving, het energielabel, etc.

  • Geen vraag is ons te gek.

De kracht van TOEK

Huurdersvereniging Twee Onder Een Kap is er voor u. Waar gemeenten Dalfsen en Staphorst met woningcorporatie Vechthorst om de tafel zitten, mogen de huurders niet ontbreken. U weet immers als geen ander wat de (on)gemakken van uw woning en omgeving zijn. Inspraak en overleg zijn daarom essentieel; wij doen dat namens u.
Het bestuur bestaat uit huurders. Hierdoor kunnen ons dus goed in u verplaatsen. Tevens wordt het bestuur geadviseerd en ondersteund door professionals die de huurdersmarkt goed kennen.

Wij zijn er voor u als huurder

Aan tafel met…

Gevraagd en ongevraagd zitten we regelmatig aan tafel met diverse zakelijke partijen. Natuurlijk laten we onze stem horen bij de gemeenten Dalfsen en Staphorst en woningcorporatie Vechthorst. Wij zien organisaties en bedrijven als goede gesprekspartners. Door regelmatig met elkaar te praten, weten we vaak in een vroegtijdig stadium waar zij mee bezig zijn en kunnen we u erover informeren. En andersom natuurlijk.

Voor ons is het van groot belang dat we weten wat u bezig houdt. Pas dan kunnen we er immers een agendapunt van maken en actie op ondernemen.

Ook bemoeien we ons met lokale prestatieafspraken (gemeenten en woningcorporatie). Het gaat dan om concrete afspraken die bijdragen aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid.

Heeft u een idee of een (moeilijk) vraagstuk?

Word lid van TOEK, dan helpen we u er verder mee. Bent u al een TOEK-er? Mail (info@huurdersverenigingtoek.nl) of bel ons, dan gaan we samen aan de slag.