De kracht van TOEK

Onze naam is niet voor niets kort en krachtig; we houden van daadkracht. Ondertussen schuilt er een mooie boodschap in onze naam: Twee Onder Een Kap. Daarmee knipogen we naar u. Want als we samen in een twee onder één kap wonen, is bij elkaar binnen lopen erg gemakkelijk. Je weet elkaar dan snel te vinden bij vragen en ideeën. Dat gevoel willen we onze leden ook geven.

Bovendien is TOEK er voor huurders van VechtHorst. Met hen willen we goede buren zijn. Noabers zoals we dat noemen. Hoewel noabers het lang niet altijd met elkaar eens zijn, zullen zij in voor en tegenspoed elkaar proberen te vinden. TOEK en VechtHorst doen dat ook, omdat het gezamenlijk belang van tevreden huurders voorop staat, bij beide organisaties.

Huurdersvereniging TOEK is er voor u!

Wat vindt u van uw woning? En de omgeving waarin u leeft? Wij horen het graag. Misschien heeft u verbeter-ideeën, of bent u juist heel tevreden over bepaalde zaken. Als wij ze kennen kunnen we ze bespreken met VechtHorst maar ook met de gemeenten Dalfsen en Staphorst. En goede voorbeelden kunnen we weer gebruiken in andere wijken, ter inspiratie. Samen met u werken we continu aan prettig wonen en leven.

Samenwerken

Samen komen we verder

We hebben elkaar nodig. Gevraagd en ongevraagd laten we dan ook van ons horen bij VechtHorst, maar ook bij de gemeenten Dalfsen en Staphorst en andere organisaties. Een goede, constructieve samenwerking is voor iedereen buitengewoon belangrijk. Het is de meerwaarde voor u, huurders.

Aan tafel voor een goed gesprek

We zitten bijvoorbeeld aan tafel bij prestatieafspraken die Vechthorst maakt met de gemeenten. Hierdoor hebben we inzicht en inspraak op bouwplannen, de aandacht voor bijzondere doelgroepen, zorg, welzijn, leren en werken. Als we elkaar goed kennen, praat dat wel zo makkelijk. Zo kunnen we uw woning en zaken omtrent uw leefomgeving ook op de agenda zetten. En op tijd en goed reageren op de woonvisies van de gemeenten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit mensen die zelf een woning huren en/of ervaringsdeskundigen zijn. Hierdoor kunnen we ons goed verplaatsen in de vragen en gedachtes van onze leden.

Bestuursleden

Pieter Brattinga Voorzitter
Joop Koopman Secretaris
Alies van der Vecht  Bestuurslid
Thomas Emmink Bestuurslid
Sandra Kool Bestuurslid

Wilt u ons komen versterken? Laat van u horen

Vacatures

We maken graag kennis met u

Samen staan we sterk(er). Daarom willen we ons bestuur versterken. Wilt u ook een bijdrage leveren aan een prettige woon- en leefomgeving in de gemeenten Dalfsen en Staphorst? Kom ons dan versterken! We maken graag persoonlijk kennis.

Stuur een e-mail naar info@huurdersverenigingtoek.nl